x
تبلیغات

windows

این روزها به نظر می رسد که از محبوبیت Internet Explorer 8 در میان کاربران اینترنتی کاسته شده است. این در حالیست که استفاده از آن در سازمان ها به دلیل قابلیت های بیشمار آن در استفاده در شبکه های محلی، بر کسی پوشیده نیست.

 

اگر شما از آن دسته از کابرانی هستید که مایل به استفاده از Internet Explorer 8 نبوده و استفاده از دیگر مرورگرهای اینترنتی را به آن ترجیح می دهید، براحتی می توانید آن را از سیستم خود حذف نمایید. این قابلیت که مایکروسافت آن را در Windows 7 ارائه نموده است، طبق تصاویر زیر قابل انجام می باشد. به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

 

 

 

در پنجره Windows Features، گرینه Internet Explorer 8 را از حالت انتخاب خارج نمایید. با انجام این کار پیغام اخطاری بر روی صفحه نمایش ظاهر می گردد. پیغام اخطار نمایش داده شده را تایید نمایید. به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

 

 

 

به منظور اتمام عملیات فوق، سیستم خود را راه اندازی مجدد نمایید. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

توجه داشته باشید که با انجام عملیات فوق، توانایی شما در مشاهده سایت های اینترنتی از بین خواهد رفت، بشرطی که مرورگر اینترنتی دیگری را جایگزین Internet Explorer 8 ننموده باشید.