x
تبلیغات

اگر چنانچه مایلید که از ISA Server در یک شبکه‌ی مبتنی بر Workgroup استفاه کنید (معمولا چنین سناریوهایی در شبکه های کوچک رخ خواهد داد)، ممکن است بخواهید که از یک DNS سرور داخلی سود جسته و بدین ترتیب DNS سرور را در حالت Cache-Only نصب و راه اندازی نمایید. همچنین ممکن است که بخواهید سرویس DNS مذکور را بر روی سروری که ISA Server نیز بر روی آن نصب شده است، نصب کنید. در این حالت می بایست طبق مراحل زیر، بر روی ISA Server قوانینی تعریف کنید که بواسطه آنها ISA Server را وادار نمایید که ترافیک مرتبط با سرویس DNS را دریافت و پاسخ دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و در آخر به منظور اعمال تغییرات فوق کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید: