x
تبلیغات

دانستن آنکه چه ورژنی از ISA Server بر روی سرور شما نصب شده است، می تواند در بعضی از موارد به عیب یابی مشکلات بوجود آمده کمک کند. لذا در این مقاله قصد دارم که به چگونگی بدست آوردن ورژن نصب شده از ISA Server بپردازم. این کار را شما می توانید با استفاده از روش های زیر به انجام برسانید.

 

بدست آوردن ورژن ISA Server از طریق منوی Help: به منظور انجام این کار کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

 

 

بدست آوردن ورژن ISA Server از طریق گزینه View ISA Server Computer Details: به منظور انجام این کار کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید: