x
تبلیغات

امروز در هنگام فعال نمودن قابلیت Site-to-Site VPN در یک سازمان، به مشکل عجیبی برخورد نمودم. به محض کلیک بر روی عبارت Enable VPN Client Access با نمایش پیغام اخطار زیر مواجه می شدم. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

بعد از بررسی مشخص شد که اکانت کامپیوتری که سرویس ISA بر روی آن نصب شده بود در گروه RAS and IAS Servers اضافه نشده است. همین امر باعث شده بود که عملیات ایجاد کانشکن Site-to-Site VPN مختل گردد. همچنین به محض کلیک بر روی عبارت Enable VPN Client Access در قسمت تنظیمات مربوط به VPN در کنسول ISA Server، پیغام اخطار فوق نمایش داده می شد.

 

بعد از بررسی های متوالی مشخص گردید که علت بوجود آمدن این مشکل، وجود آدرس DNS سرور در کانکشن اینترنت موجود است. بعد از برداشتن این آدرس از روی کانکشن مذکور، مشکل برطرف گردید.