x
تبلیغات

همانطور که می دانید، به منظور استفاده از قابلیت های گزارش گیری با حداکثر سرعت و قدرت، برنامه نصب ISA سرور در هنگام نصب این نرم افزار، ابزار SQL سرور را نیز نصب می نماید.

 

حال اگر شما به دلایلی نمی خواهید که چنین اتفاقی بیافتد، بایستی در پنجره Setup Type گزینه Custom را انتخاب نموده و سپس در پنجره Custom Setup، گزینه Advanced Logging را از حالت انتخاب شده خارج نماییم. انتخاب اجزای ISA سرور، گزینه Advanced Logging را غیر فعال نمایید. به تصاویر زیر نگاه کنید: