x
تبلیغات

همواره دانستن اینکه آیا آخرین بروزرسانی های مرتبط با Skype for Business Server، بر روی سرورهای مرتبط با این نرم افزار نصب شده است، اهمیت بسیار بالایی در کارایی آن دارد. لذا در این مقاله قصد داریم که به روش های موجود بپردازیم.

روش اول:
آخرین بروزرسانی مرتبط با Skype for Business Server را از سایت مایکروسافت دریافت و سپس با اجرای آن، وضعیت بروز بودن اجزای مرتبط با Skype for Business Server را مشاهده خواهیم نمود. به شکل زیر نگاه کنید:

 

01 Skype

 

روش دوم: اگر چنانچه بر روی Skype for Business Server، بروزرسانی مرتبط با ماه نوابر 2015 را نصب نموده اید، می توانید با اجرای دستور زیر در محیط Skype for Business Server Management Shell، اقدام به مشاهده اطلاعات مورد نیاز خود نمایید. به شکل زیر نگاه کنید:

 

02 Skype

 

روش سوم:
در صورت نیاز به مشاهده نسخه Front End Server، می توان از طریق کنسول Skype for Business Server Control Panel، اقدام نمود. به شکل زیر نگاه کنید:

 

03 Skype