x
تبلیغات


همانطور که می دانید، با فرض فعال بودن قابلیت User Account Control و یا به اختصار UAC، در سیستم عامل های Windows 7 و Windows Server 2008 R2 و بالاتر، هنگامی که با اکانتی غیر از اکانت Administrator لوکال، به سیستم لاگین نمایید، جهت اجرای فعالیت هایی که نیاز به سطح دسترسی Administrator دارند، می بایست پیغام User Account Control را تایید نمایید.

 

به شکل زیر نگاه کنید:

 

1- Start windows Powershell by using the run as administrator option

 

سوالی که در اینجا مطرح می شود آنست که چگونه می توان PowerShell را با سطح دسترسی Administrator لوکال سیستم (و یا به عبارت دقیقتر، Run As Administrator) به اجرا در آوریم؟

 

به طور کلی می توان از دو روش برای مرتفع نمودن این سناریو استفاده کرد. این دو روش عبارتنداز:

 


روش اول – استفاده از محیط گرافیکی

 

جهت استفاده از این روش، کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

2  Start windows Powershell by using the run as administrator option

 

اگر چنانچه با اکانتی در گروه Administrators لوکال سیستم مورد نظر، لاگین نموده اید؛ در این مرحله تنها می بایست در پنجره نمایش داده شده در ابتدای مقاله (پنجره User Account Control)، بر روی دگمه Yes کلیک کنید. در غیر اینصورت، در پنجره احراز هویت به نمایش گذاشته شده، نام کاربری و رمز عبور مرتبط با کاربر دارای سطح دسترسی Administrator را وارد کنید.

 


روش دوم – استفاده از محیط PowerShell

 

فرض کنید که در محیط PowerShell هستید. در چنین شرایطی، چگونه می توان محیط PowerShell را به صورت Run As Administrator به اجرا در آورد؟ بدین منظور کافیست از دستور زیر استفاده کنید:

 

Start-Process PowerShell –verb RunAs

 

با اجرای دستور فوق، پنجره User Account Control ظاهر شده و شما می بایست آن را تایید کنید. با انجام این کار، پنجره مرتبط با PowerShell، این بار با سطح دسترسی حساب کاربری Administrator لوکال سیستم به اجرا در می آید. به شکل زیر نگاه کنید:

 

3  Start windows Powershell by using the run as administrator option