x
تبلیغات

 

ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باشد که معادل دستور ping، کدامین کامندلت در Windows PowerShell می باشد؟ در پاسخ به این سوال، می بایست دستور Test-NetConnection را به شما معرفی نماییم. این کامندلت که قابلیت های بسیار بیشتری نسبت به دستور ping دارد، در ادامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

به منظور تست دسترس پذیری آدرس مورد نظر خود، بر اساس مثال زیر عمل کنید:

 

1

 

همانطور که در شکل فوق مشاهده می نمایید، اجرای دستور Test-NetConnection منجر به برقراری ارتباط با آدرس پیش فرض این ابزار می گردد.

 

اگر چنانچه جزئیات بیشتری از تست صورت گرفته مورد نیاز شما می باشد، طبق مثال زیر عمل کنید:

 

2

 

اگر چنانچه علاوه بر بررسی ارتباط از طریق پروتکل ICMP برای شما کافی نبوده و می خواهید بررسی ارتباط را بر اساس پورت مورد نظر خود مورد بررسی قرار دهید، طبق مثال زیر عمل کنید:

 

3

 

اگر چنانچه می خواهید اقدام به بررسی وضعیت ارتباطی با یک رایانه راه دور را مورد بررسی قرار دهید، مانند مثال زیر عمل کنید:

 

4

 

و یا:

 

5

 

در صورت نیاز به انجام عملیات ping، مانند زمانی که از دستور ping استفاده می نمایید، می توانید از روش زیر استفاده کنید:

 

6