x
تبلیغات


در آزمون های بین المللی ارائه شده از سوی شرکت مایکروسافت، از آزمون دهنده انتظار می رود تا عملیات ایجاد یک DNS Zone از نوع Active Directory-Integrated را با استفاده از PowerShell به انجام برساند. از این رو، در این مقاله می خواهیم به چگونگی انجام این کار بپردازیم.

 

به منظور ایجاد یک DNS Zone از نوع Active Directory-Integrated با استفاده از PowerShell، می توانید از کامندلت Add-DNSServerPrimaryZone استفاده کنید. به مثال زیر نگاه کنید:

 

1

 

در سناریوی فوق، نام Zone مورد نظر، "Test1" در نظر گرفته شده است.