x
تبلیغات

Security Top Image 01

 

امروزه یکی از رایج ترین تهدیدها برای رایانه ها، بد افزارها می باشند. بدافزارها به اشکال مختلفی مانند ویروس ها، کرم ها، و اسب های تروا وجود دارند.

نکته مهم این است که شما جدی بودن یک تهدید را درک و برای محافظت از رایانه ها و شبکه ها اقدام مناسبی را صورت دهید. معمولا محافظت های اولیه با بکارگیری نرم افزارهای ضد ویروس انجام می شود. بیشتر این نرم افزارها علاوه بر محافظت در برابر ویروس ها بلکه در برابر انواع بدافزار را نیز انجام می دهند.


مهندسی اجتماعی، تهدید رایج دیگر است. تعداد زیادی از مهاجمان وجود دارند که قصد دارند هویت افراد، اطلاعات مالی آنها و یا پول آنها را بدزدند یا حتی خیلی ساده آنها را گول بزنند که رایانه شان را به یک شبکه بزرگ رباتی متصل کنند تا بتوانند از طریق آنها به دیگران حمله کنند. مهندسی اجتماعی، با خدعه، بی سر و صدا و با دورویی صورت می گیرد. اما، یک مقدار کمی از دانش در این رابطه، باعث می شود به میزان زیادی جلوی آن گرفته شود. این مقاله تمامی این موضوعات را در بخش های زیر پوشش می دهد:

  • مقایسه بدافزارها
  • محافظت در برابر بدافزارها
  • ناکام گذاشتن مهاجمان مهندسی اجتماعی
  • محافظت از پست الکترونیکی

 

لینک های مرتبط با این مقاله:

  1. اصول امنیت در سیستم عامل Windows (قسمت دوم) - مقایسه بدافزارها
  2. اصول امنیت در سیستم عامل Windows (قسمت سوم) - محافظت در برابر بدافزارها
  3. اصول امنیت سیستم عامل Windows (قسمت چهارم) - ناکام گذاردن مهاجمین مهندسی اجتماعی
  4. اصول امنیت سیستم عامل windows (قسمت پنجم) - محافظت از پست الکترونیکی