x
تبلیغات

SQL Server

 

 داده ها از مهمترین دارایی های جهان معاصر بوده، و نقش حیاتی در اجرا و عملکرد تقریبا تمام موسسات تجاری و سازمان ها ایفا می کند. بمنظور تطبیق رشد تصاعدی داده ها، سال ها پیش سازمان های بزرگ شروع به استفاده از سیستم های مدیریت پایگاه داده برای مدیریت بهتر و آسان ذخیره سازی اطلاعات نمودند.