x
تبلیغات

  

فرض کنید که می خواهید از اطلاعات موجود در یک سیستم که در ارتباطی از نوع WAN با سروری که SCDPM 2016 بر روی آن نصب شده است، مرتبط می باشد، پشتیبان تهیه کنید. آیا در خصوص مقدار پهنای باند موجود، می بایست تمهیداتی را قائل شوید؟

 

در این خصوص مایکروسافت در اسناد خود بیان می دارد که حداقل پهنای باند مورد نیاز برای انجام فعالیت های پشتیبان گیری، 512 کیلوبایت می باشد.