x
تبلیغات

 

ممکن است در هنگام بروزرسانی System Center Endpoint Protection، با رخداد خطای نمایش داده شده در شکل زیر، مواجه شوید:

 

01 error message while updating system center endpoint protection virus definition

علت این مشکل، در حالت Disabled قرار گرفته بودن سرویس Windows Update می باشد. لذا در صورت بروز این مشکل، می بایست بررسی شود که عبارت درج شده در قسمت Startup Type در حالت Manual قرار گرفته باشد. به شکل زیر نگاه کنید:

 

02 error message while updating system center endpoint protection virus definition