x
تبلیغات

 

در اغلب سرویس های ارائه شده از سوی مایکروسافت، به عنوان Best Practice، مدیریت از راه دور در اولویت اول شناخته می شود. به عبارت دیگر، به منظور مدیریت یک سرویس، به جای اتصال مستقیم به سرور دارنده سرویس مورد نظر، ابزارهای مدیریتی بر روی یک سیستم عامل کلاینت نصب شده و از طریق آن، به صورت از راه دور، اقدام به انجام فعالیت های مدیریتی مورد نظر می نماییم. System Center Virtual Machine Manager و یا به اختصار SCVMM نیز از این رویکرد مستثنا نبوده و لذا در این مقاله قصد داریم به چگونگی نصب کنسول مرتبط با آن، بر روی کلاینتی با سیستم عامل Windows 10 بپردازیم. با ما همراه باشید...


به منظور نصب کنسول مرتبط با SCVMM، بر روی کلانیتی با سیستم عامل Windows 10، کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:


01 How To Install SCVMM Console


02 How To Install SCVMM Console


03 How To Install SCVMM Console


04 How To Install SCVMM Console


05 How To Install SCVMM Console


06 How To Install SCVMM Console


07 How To Install SCVMM Console


از آنجایی که پورت 8100، به صورت پیش فرض جهت دسترسی به SCVMM Management Server، در هنگام نصب SCVMM در نظر گرفته شده است و با فرض اینکه شما آن را تغییر نداده باشید، در مرحله فوق، نیاز به اعمال تغییرات در فیلد نمایش داده شده، ندارید.

 

08 How To Install SCVMM Console


09 How To Install SCVMM Console


10 How To Install SCVMM Console


با انجام موفقیت آمیز عملیات فوق، میانبر دسترسی به کنسول، بر روی Desktop ایجاد می گردد. به شکل زیر نگاه کنید:


11 How To Install SCVMM Console

 

 در قسمت هفتم از این سری مقالات، به اجزای تشکیل دهنده VMM Console می پردازیم. 

 

 

لینک های مرتبط با این مقاله:

  1. چگونگی نصب و پیکربندی اولیه System Center 2016 Virtual Machine Manager - (قسمت اول)
  2. چگونگی نصب و پیکربندی اولیه System Center 2016 Virtual Machine Manager - (قسمت دوم)
  3. چگونگی نصب و پیکربندی اولیه System Center 2016 Virtual Machine Manager - (قسمت سوم)
  4. چگونگی نصب و پیکربندی اولیه System Center 2016 Virtual Machine Manager - (قسمت چهارم)
  5. چگونگی نصب و پیکربندی اولیه System Center 2016 Virtual Machine Manager - (قسمت پنجم)
  6. چگونگی نصب و پیکربندی اولیه System Center 2016 Virtual Machine Manager - (قسمت هفتم)
  7. چگونگی نصب و پیکربندی اولیه System Center 2016 Virtual Machine Manager - (قسمت هشتم)
  8. چگونگی نصب و پیکربندی اولیه System Center 2016 Virtual Machine Manager - (قسمت نهم)
  9. چگونگی نصب و پیکربندی اولیه System Center 2016 Virtual Machine Manager - (قسمت دهم)
  10. چگونگی نصب و پیکربندی اولیه System Center 2016 Virtual Machine Manager - (قسمت یازدهم)