x
تبلیغات

 

Bare Metal Recovery) BMR) قابلیتی است که بواسطه آن می توان در سناریوهای بازیابی اطلاعات در شرایط بحرانی (Disaster Recovery) مرتبط با سرورهای فیزیکی (البته می توان از آن برای سرورهای مجازی نیز استفاده نمود)، استفاده نمود.


این قابلیت که برای اولین بار در SCDPM 2010 ارائه شده است، در حقیقت نسخه جدیدتر قابلیت SRT می باشد. این در حالیست که هر دوی این ابزارها برای یک کار یکسان طراحی شده اند و آن هم گرفتن پشتیبان از تمامی اطلاعاتی است که سیستم عامل و نرم افزارهای موجود در آن جهت انجام صحیح فعالیت های خود، بدان نیاز دارند. بدین ترتیب، با استفاده از این قابلیت، می توانید عملیات بازیابی اطلاعات را بر روی یک سیستم بدون سیستم عامل به انجام برسانید. به عبارت دیگر، با انجام عملیات ریکاوری مرتبط با اطلاعات پشتیبان گیری شده از طریق قابلیت SCDPM BMR، می توانید کل سیستم عامل و نرم افزارهای موجود در آن را، به انجام برسانید.


نکته 1: ممکن است این سوال برای شما پیش آید که آیا می توان از این قابلیت برای سناریوهای P2V نیز استفاده کرد؟ پاسخ به این سوال منفی بوده و مایکروسافت از آن پشتیبانی نمی نماید. لذا در این سناریوها می بایست از ابزارهای تخصصی مرتبط با آن، مانند استفاده از نرم افزار SCVMM استفاده کنید.


نکته 2: اگر چنانچه در شبکه سازمان خود از سیستم عامل Windows Server 2003 استفاده می کنید، می بایست توجه داشته باشید که نمی توانید از قابلیت SCDPM BMR برای این دست از سیستم عامل ها، استفاده کنید. به عبارت دیگر، این قابلیت بر روی Windows Server 2008 و جدیدتر، پشتیبانی می گردد.


نکته 3: قبل از انجام عملیات پشتیبان گیری از طریق قابلیت SCDPM BMR، اطمینان حاصل کنید که بر روی سرور مقصد، قابلیت Windows Server Backup، نصب شده است. به عبارت دیگر، انجام عملیات پشتیبان گیری از طریق قابلیت SCDPM BMR، از سوی ابزار Windows Server Backup صورت گرفته و بعد از اتمام عملیات پشتیبان گیری، این اطلاعات به سمت سرور SCDPM ارسال می گردد (پس می توان نتیجه گرفت که در صورت عدم موفقیت آمیز بودن عملیات پشتیبان گیری، مهمترین مکان جهت آغاز عملیات عیب یابی و مشاهده رخدادهای بوقوع پیوسته، سرویست که می خواهیم اطلاعات مرتبط با آن را پشتیبان گیری نماییم). با توجه به این مطلب می توان نتیجه گرفت که میزان فضای لازم بر روی درایور C می بایست به گونه ایی باشد که بتواند حجم اطلاعات مرتب با BMR را پشتیبانی کند. در صورت عدم رعایت این پیش نیاز، رخداد خطای زیر در هنگام عملیات پشتیبان گیری بوقوع خواهد پیوست:


1


2


اگر چنانچه عملیات پشتیبان گیری با موفقیت به اتمام برسد، شاهد ایجاد فولدری با نام WindowsImageBackup در ریشه درایو C خواهیم بود و همانطور که در بالا بدان اشاره شد، ابتدا عملیات پشتیبان گیری به صورت لوکای بر روی سرور مورد نظر به اتمام رسیده و سپس این اطلاعات به سوی SCDPM از طریق agent ارسال می گردد. به شکل زیر نگاه کنید:


2 1


در خصوص این فرآیند، به دو نکته زیر توجه کنید:

  1.  این فولدر و محتویات مرتبط با آن، بعد از انجام عملیات پشتیبان گیری حذف نمی گردند. به عبارت دیگر، بعد از اتمام موفقیت آمیز عملیات پشتیبان گیری، فضای اشغال شده به فایل سیستم باز نمی گردد.
  2. بعد از هر بار آغاز عملیات پشتیبان گیری، محتویات این فولدر حذف شده و جای خود را به اطلاعات جدید پشتیبان گیری خواهند داد.

 

ذکر این نکته از این جهت قابل توجه است که می توان محل پیش فرض ذخیره سازی اطلاعات مرتبط با عملیات پشتیبان گیری از نوع BMR را تغییر داد. به عنوان مثال، فرض کنید که فضای آزاد موجود بر روی درایو C، به دلایلی گنجایش حجم اطلاعات پشیتبان گیری شده از BMR را ندارد. در این صورت این عملیات با مشکل مواجه خواهد شد (همانطور که در تصاویر بالا نیز مشاهده می نمایید). در این صورت شما می توانید با ویرایش فایل PSDataSourceConfig.XML، مکان پیش فرض را به محل دیگری تغییر دهید.

 

این فایل در مسیر نماش داده شده در شکل زیر، واقع بر روی سروری که agent مرتبط با SCDPM بر روی آن نصب شده است، قرار دارد:


2 2


به منظور تغییر مسیر پیش فرض ذخیره سازی اطلاعات مرتبط با عملیات پشتیبان گیری از نوع BMR، کافیست قسمت نمایش داده شده در شکل زیر را بر اساس نیاز خود، تغییر دهید:


2 3


همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، مسیر پیش فرض به مسیر نمایش داده شده، تغییر یافته است:


2 4


البته می بایست توجه داشت که بعد از نصب Agent، به صورت خودکار این فایل بر اساس میزان فضای آزاد مرتبط با درایوهای موجود بر روی سرور، به صورت خودکار پیکربندی می گردد. به عنوان مثال، اگر چنانچه میزان فضای آزاد موجود بر روی درایو E از درایو C، بیشتر باشد، به صورت خودکار این فایل بر اساس ذخیره سازی اطلاعات بر روی درایو E پیکربندی می گردد.


به منظور نصب Widows Server Backup از طریق Windows PowerShell، دستور نمایش داده شده در شکل زیر را به اجرا درآورید:


3


در ادامه به چگونگی انجام عملیات پشتیبان گیری از BMR خواهیم پرداخت. بدن منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:


4

 


5

 


6


نکته: امکان انتخاب گزینه Bare Metal Recovery، بدون انتخاب گزینه System State نیست. به عبارت دیگر، با انتخاب گزینه Bare Metal Recovery، گزینه System State نیز به صورت خودکار در حالت انتخاب شده قرار می گیرد.


در این مرحله، مابقی گزینه های ویزارد را تا انتها به اتمام برسانید.


با فرض موفقیت آمیز بودن عملیات پشتیبان گیری، رخداد زیر بوقوع خواهد پیوست:


7


اگر چنانچه شرایطی رخ دهد که نیاز به بازگرداندن شرایط یک سرور به حالت اولیه داشته و سرور مورد نظر بالا نمی آید، می توانید از قابلیت SCDPM BMR برای انجام این کار استفاده کنید. بدین منظور، ابتدا اطلاعات BMR مرتبط با سرور دچار مشکل شده را در یک فولدر به اشتراک گذاری شده، ریکاوری نمایید. برای انجام این کار، کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

8

 


9

 


10

 


11

 


12

 


13

 


14

 


15


اگر چنانچه عملیات ریکاوری با موفقیت به انجام برسد، رخداد زیر بوقوع خواهد پیوست:


16

 

17

 

جالب است که بدانید، عملیات رویکاوری در مسیر نماش داده شده در شکل زیر، اقدام به ایجاد فایلی با نام BMRSystemRequirements.txt می نماید که در درون آن، حداقل نیازمندی های سخت افزاری سرور مورد بازیابی را مشخص می نماید. به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

18

 

 

19

 

در آخر نیز می بایست فولدر مرتبط با اطلاعات ریکاور شده را به اشتراک بگذارید. نکته مهم در خصوص این عملیات آنست که فولدر به اشتراک گذاشته شده می بایست فولدر بالا دستی فولدر WindowsImageBackup باشد. به شکل زیر نگاه کنید:


شکل 1-19


بر اساس تصویر فوق، فولدر “DPM_Recovered_At_7-3-2017_18.10.40” می بایست به اشتراک گذاشته شود.


حال نوبت به آن رسیده است که سرور مورد نظر را بر اساس اطلاعات بازیابی شده در مرحله قبل، ریکاوری نماییم. بدین منظور کافیست سرور مورد نظر را با DVD و یا فایل ISO مرتبط با سیستم عامل پشتیبان گیری شده، بوت نموده و سپس طبق تصاویر زیر عمل کنید:


نکته: اگر چنانچه می خواهید این عملیات را بر روی یک ماشین مجازی با زیر ساخت VMware ESXi به انجام برسانید، توجه داشته باشید که مدل کارت شبکه مرتبط با سرور را به E1000 و یا E1000E قرار دهید. علت این امر آنست که عملیات ریکاوری در محیط Windows PE صورت می گیرد و این سیستم عامل فاقد درایورهای مرتبط با کارت شبکه هایی از نوع VMXNet3 می باشد. بعد از موفقیت آمیز بودن عملیات ریکاوری، مجددا مدل کارت شبکه را به VMXNet3 تغییر دهید.


20

 


21

 


22

 


23

 


24

 


25

 


26

 


27

 


28

 


29

 


30

 


31

 

32


33

 


34

 


35

 


36

 

37

 


38


همانطور که در شکل فوق مشاهده می نمایید، عملیات ریکاوری با موفقیت به اتمام رسیده است و به منظور اعمال تغییرات، می بایست سرور مورد نظر ری استارت گردد.