x
تبلیغات


اگر چنانچه از SCDPM در زیر ساخت پشتیبان گیری سازمان خود استفاده می کنید، دانستن آنکه این محصول از چه سرویس ها و سیستم عامل هایی جهت انجام عملیات پشتیبان گیری، پشتیبانی می نماید؛ می تواند به شما یاری رساند.

 

اخیرا در یکی از پست های موجود در TechNet Forums به سوالی برخورد نمودم که شخصی مایل به نصب agent مرتبط با SCDPM 2012 R2 بر روی سروری با سیستم عامل Windows Server 2016 بوده و در خلال انجام عملیات نصب، با رخداد خطای زیر مواجه شده است:

 

.DPM server name provided is invalid. Make sure that machine provided is fully qualified name and joined in domain
Check log files in [WINDIR]Temp\MSDPM*.LOG
Press Enter key to close the window

 

همانطور که مشاهده می نمایید، هیچگونه نشانه ای از عدم پشتیبانی SCDPM 2012 R2 از Windows Server 2016 در رخداد به نمایش گذاشته شده، نمایان نیست که متاسفانه این موضوع می تواند بسیار گمراه کننده باشد. به هر حال، با مراجعه به لینک زیر می توانید لیستی از سرویس ها و سیستم عامل های مورد پشتیبانی SCDPM 2012 R2 را مشاهده کنید:

 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj860400(v=sc.12).aspx

 

نکته: لینک فوق برای نسخه های SCDPM 2012 و SCDPM 2012 SP1 نیز کاربرد دارد.