x
تبلیغات

System Center

 

اگر چنانچه بخواهید یک پایگاه داده پشتیبان گرفته شده از طریق SCDPM را به مکانی غیر از مکان اولیه خود بازیابی (restore) نمایید، کافیست طبق مراحل زیر عمل کنید:

 

اگر چنانچه بخواهید که SCDPM اقدام به ارسال رخدادهای بوقوع پیوسته در حین عملیات پشتیبان گیری و یا ریکاوری نماید، می توانید بر طبق آنچه که در تصاویر زیر آورده شده است، اقدام کنید:

 

در قسمت های قبل، در خصوص مفاهیم مورد نیاز به همراه پیشنیازهای نصب agent، مطالبی خدمت علاقمندان عرض شد. در این قسمت، همانطور که وعده داده بودیم، به چگونگی نصب agent از طریق کنسول SCDPM خواهیم پرداخت.

 

از آنجایی که شما به عنوان راهبر SCVMM، بیشترین زمان خود را در VMM Console صرف می نمایید، لذا دانستن اجزای تشکیل دهنده این ابزار می تواند سهم بسزایی در موفقیت شما در مدیریت و پیکربندی این محصول قدرتمند بازی کند. با ما همراه باشید...

 

اگر چنانچه بخواهید یک پایگاه داده پشتیبان گرفته شده از طریق SCDPM را محل اولیه خود، بازیابی (restore) نمایید، کافیست طبق مراحل زیر عمل کنید: