x
تبلیغات

System Center

 

پس از عملی نمودن موارد مطروحه در جلسات قبل به منظور نصب Agent بر روی سروری که نقش دامین کنترلر شبکه داخلی را بر عهده دارد، می بایست طبق تصاویر زیر عمل شود.

 

در ادامه جلسه قبل به نصب آخرین بروزرسانی (Update Rollup) مرتبط با نرم افزار SCDPM خواهیم پرداخت. توجه داشته باشید که نصب آخرین بروزرسانی، شامل بروزرسانی های ارائه شده قبلی نیز خواهد شد.

 

همانطور که می دانیم، قابلیت Remote Desktop بر پایه پروتکل (Remote Desktop Protocol (RDP بنیان نهاده شده است. این قابلیت به صورت پیش فرض، از پورت یکسانی در تمامی سیستم عامل های ارائه شده از سوی شرکت مایکروسافت، استفاده می نماید. از این رو، تمامی نفوذگران، از آن آگاه هستند.

 

پس از انجام مراحل قسمت دوم و قبل از آغاز عملیات نصب، اطمینان حاصل کنید که .Net Framework 4 و Windows Management Framework 3 بر روی سرور مورد نظر، نصب شده است. بعد از حصول اطمینان از این موضوع، عملیات نصب را طبق تصاویر زیر به انجام برسانید: