x
تبلیغات

System Center

 

فرض کنید که سازمان شما به علت کوچک بودن شبکه خود، توانایی و یا تمایلی به نصب نرم افزار DPM بر روی سروری مجزا را ندارد. به همین دلیل ممکن است تصمیم بگیرید که بر روی سروری که نقش های متفاوتی در شبکه ایفا می نماید، DPM را نصب و راه اندازی کنید.

 

فرض کنید که می خواهید نسخه کنونی DPM نصب شده بر روی یک سرور را بدست آورید. بدین منظور می بایست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

در بعضی از سناریوها ممکن است بخواهید قبل از انجام عملیات مورد نظر، از حجم فعلی پایگاه داده DPM 2010 اطلاعاتی را بدست آورید. بدین منظور می بایست به مسیر زیر مراجعه کنید: