x
تبلیغات

 

شرایط نمایش و یا عدم نمایش زبانه Users در ابزار Task Manager در ویندوز XP چیست؟ ممکن است به این نکته توجه کرده باشید که چرا در بعضی از شرایط زبانه Users در Task Manager نمایش داده می شود و در بعضی شرایط دیگر این اتفاق نمی افتد. پاسخ به این سوال را می توان در دو قسمت زیر مورد بررسی قرار داد:

 

اگر چنانچه کلاینت مورد نظر به دامین join شده باشد، به طور قطع این زبانه نمایش داده نخواهد شد. به شکل نگاه کنید:

 

 

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، در این حالت جای زبانه Users خالیست.

 

همچنین مشاهده شده است که در کلاینت هایی که به دامین join نشده اند نیز این زبانه نمایش داده نمی شود. در این حالت علت عدم نمایش این زبانه غیر فعال بودن گزینه Use Fast User Switching می باشد. با فعال نمودن این گزینه مشاهده می نمایید که زبانه Users ظاهر می گردد. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

به منظور فعال نمودن گزینه Use Fast User Switching کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید: