x
تبلیغات

Windows Logo

هنگامی که شما در Windows 7 و Windows Server 2008 R2 وارد My Computer و یا هر درایو دیگری می شوید، در سمت چپ پنجره شاهد نمایش دو قسمت Favorites و Libraries هستیم که انصافا تا به حال بارها اینجانب را سردرگم نموده است. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

اگر شما هم مثل من هیچگونه استفاده‌ای از دو قسمت فوق الذکر ندارید، پیشنهاد می کنم با مطالعه‌ی این مقاله و انجام دستورالعمل‌های ارائه شده در آن، اقدام به حذف این دو قسمت کنید.

 

توجه داشته باشید که به منظور انجام عملیات زیر، می بایست با کاربری در گروه Administrators به کلاینت مورد نظر لاگین نموده باشید.

 

به منظور حذف قسمت Favorites، ابتدا به مسیر زیر در رجیستری مراجعه کرده و سپس طبق تصاویر زیر اقدام نمایید.

 

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{323CA680-C24D-4099-B94D-446DD2D7249E}\ShellFolder

 

 

 

 

 

 

به منظور اعمال تغییرات تنها کافیست یک بار Logoff و سپس Login نماییم. همانطور که در شکل زیر مشاهده می نمایید، قسمت Favorites حذف شده است:

 

 

به منظور حذف قسمت Libraries ابتدا به مسیر زیر در رجیستری مراجعه نموده و سپس طبق تصاویر زیر اقدام نمایید:

 

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}\ShellFolder

 

 

 

 

 

به منظور اعمال تغییرات کافیست سیستم مورد نظر را Logoff و سپس مجددا Login نماییم. همانطور که در شکل زیر مشاهده می نمایید، قسمت Libraries حذف شده است: