x
تبلیغات

Windows Client

 

همانطور که می دانید، در Windows 7 می توان عملیات پشتیبان گیری از اطلاعات زمان بندی نمود. به عنوان مثال می توان عملیات گرفتن پشتیبان از اطلاعات موجود در فولدر My Documents را به گونه ایی پیکربندی نمود که این عملیات به صورت روزانه و در ساعت خاصی از شبانه روز به وقوع بپیوندد. در شکل زیر می توانید محل انجام تنظیمات مرتبط با زمان بندی عملیات پشتیبان گیری را در ابزار Backup and Restore در Windows 7 مشاهده نمایید:

Windows Logo

اگر چنانچه از ابزار ntbackup در Windows XP به منظور گرفتن پشتیبان و بازیابی اطلاعات پشتیبان گرفته شده استفاده نموده باشید، مطمئنا به این نکته برخورد نموده اید که می توان وظایف متعددی را در این ابزار پیکربندی نموده و برای آنها زمان بندی مجزایی تعریف کنید. به عنوان مثال، می توانید عملیات گرفتن پشتیبان از System State را به روز جمعه موکول نموده و این در حالیست که می توانید عملیات پشتیبان گیری را در مابقی روزهای هفته، وادار به گرفتن پشتیبان از اطلاعات موجود در My Documents خود نمایید.

 

جالب است که بدانید، در Windows 7 به منظور استفاده از ابزار Backup and Recovery، می بایست از کاربری در گروه Administrators استفاده کنید. در صورت عدم استفاده از کاربری در گروه Administrators، در هنگام اجرای اجزای مرتبط با ابزار Backup and Restore، با پیغام خطای زیر مواجه خواهید شد:

 

در این مقاله قصد دارم که به انواع روش های موجود جهت دسترسی به کنسول ابزار Backup and Restore بپردازم. این روش ها عبارتنداز:

Windows Logo

در این مقاله قصد دارم که به روش های موجود جهت فرمت نمودن پارتیشن ها در Windows XP پرداخته و نکات مرتبط با آن را بیان کنم. به طور کلی می توان یک پارتیشن را در Windows XP، به دو روش زیر فرمت کرد: