x
تبلیغات

برای تغییر نام سیستم و پیوستن به دامین از طریق ابزار PowerShell Windows به صورت زیر اقدام نمایید:

  • ابتدا بر روی PowerShell Windows کلیک راست و گزینهRun As Administrator را انتخاب کنید. (این ابزار را می توانید از منوی Start جستجو نمایید)

 

1 Renaming and domain joining via PowerShell

 

  • در مرحله اول برای تغییر نام از دستور زیر استفاده کنید. پس از اجرای دستور سیستم به صورت خودکار راه اندازی می شود.

Rename-Computer –NewName Server-02 –Restart

 

2 Renaming and domain joining via PowerShell

 

  • در مرحله بعد برای پیوستن به دامین، مجدد ابزار PowerShell را اجرا کرده و دستور زیر را در آن تایپ کنید:

Add-Computer -DomainName MYDOMAIN.LOCAL –Credential MYDOMAIN. LOCAL\Administrator –Restart

 

3 Renaming and domain joining via PowerShell

 

  • پس از اجرای دستور بالا، جهت اعتبارسنجی برای پیوستن به دامین از یک حساب کاربری معتبر استفاده کنید.

 

4 Renaming and domain joining via PowerShell

 

  • هم اکنون سیستم به صورت خودکار مجدد راه اندازی می شود.
  • در نهایت پس از Reboot سیستم می توانید از قسمت System properties نام جدید سیستم و دامین متصل شده به آن را مشاهده نمایید.

علاوه بر مورد بالا از طریق ابزارPowerShell Windows می توانید از یک سیستم رومیزی، بدون ورود به سرور مورد نظر و به صورتRemote ، با استفاده از IP، سیستم را تغییر نام دهید و یا به دامین متصل کنید.