x
تبلیغات

Windows Server Top Image


با استفاده از Superscope، یک DHCP Server می تواند آدرس IP و دیگر تنظیمات مرتبط با آن را بر اساس چندین scope، به کلاینت هایی که در یک شبکه فیزیکی قرار گرفته اند، اعطا نماید.

 

به منظور ایجاد یک superscope، ابتدا می بایست اقدام به تعریف تمامی scope هایی که مایل به اضافه کردن آنها به یک superscope را دارید، اقدام نمایید. توجه داشته باید که scope های اضافه شده به یک superscope، با نام member scope و یا child scope شناخته می شوند. استفاده از superscope می تواند در سناریوهای مختلفی مفید واقع شود که در ادامه به اهم آنها اشاره شده است:

 

  • فرض کنید که میزان آدرس های در اختیار در Address Pool مرتبط با یک scope، اندک مدتی دیگر در حال اتمام است و قرار است تعداد سیستم های بیشتری از scope مورد نظر استفاده نمایند. اگر چنانچه امکان تغییر رنج آدرس های ارائه شده در scope مورد نظر، وجود نداشته باشد، استفاده از superscope می تواند مفید واقع شود.

  •  اگر چنانچه می خواهید آدرس IP اختصاص داده شده از یک scope را به آدرس دیگری تغییر دهید (به عبارت دیگر، چنانچه مایلید کلاینت های مرتبط با یک scope را به scope ی دیگر مهاجرت دهید)، استفاده از superscope می تواند در این سناریو نیز مفید واقع شود.
     

با فرض آنکه قبلا شما دو Scope با نام های "IT Department" و "OSD" ساخته اید، در ادامه می خواهیم ایجاد یک superscope را در قالب تصاویر مختلف نشان دهیم:


01 What is superscope


02 What is superscope


03 What is superscope


04 What is superscope


05 What is superscope


نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می کنید:


06 What is superscope


نکته: گزینه New Superscope که در تصویر اول مشاهده می نمایید، زمانی به نمایش گذاشته می شود که DHCP Server مورد نظر، حداقل دارای یک scope بوده و آنکه در صورت وجود چندین scope، حداقل یک scope به هیچ superscope ی تعلق نداشته باشد.


فرض کنید که در حال حاضر در DHCP Server خود، یک superscope وجود دارد. اگر چنانچه بخواهیم یک scope جدید را ایجاد و به عضویت آن درآوریم، سریعترین روش ممکن کدام است؟ بدین منظور کافیست همانند تصویر زیر عمل کنید:


07 What is superscope


حال اگر بخواهیم یک scope موجود را به یک superscope موجود اضافه نماییم، کافیست:


08 What is superscope


09 What is superscope


به منظور حذف یک scope از درون یک superscope، کافیست:


10 What is superscope


11 What is superscope