x
تبلیغات


در راستای ارتقاء توان امنیتی سیستم عامل، یکی از امکاناتی که شرکت مایکروسافت در Windows Server 2012 و Windows Server 2012 R2 ارائه داده است، توانایی حذف واسط گرافیکی موجود و لذا تبدیل سرور به نسخه Server Core می باشد. دراین مقاله قصد داریم به چگونگی انجام این عملیات بپردازیم. با ما همراه باشید...


نکته: جالب است که بدانید، متاسفانه این امکان در Windows Server 2016 از سوی مایکروسافت، به دلایل نامعلومی، حذف گردیده است! لذا در صورت وجود نسخه گرافیکی سیستم عامل و در صورت نیاز به نسخه Server Core، می بایست سیستم عامل از ابتدا نصب گردد.


به منظور حذف واسط گرافیکی در Windows Server 2012 R2 از طریق Windows PowerShell، با استفاده از سطح دسترسی Administrator اقدام به اجرای Windows PowerShell نموده و سپس دستور زیر را به اجرا درآورید:

 

Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra


1 Converting Server with a GUI to Server Core


2 Converting Server with a GUI to Server Core


همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید، اجرای کامل دستور فوق نیاز به ری استارت کردن سرور مورد نظر دارد.


نکته: اگر چنانچه مایلید که بدانید، کدامین قابلیت ها با اجرای دستور فوق، از دسترس خارج می گردند، می توانید از سوئیچ whatif استفاده کنید. به شکل زیر نگاه کنید:


3 Converting Server with a GUI to Server Core


اگر چنانچه می خواهید مانع از نصب مجدد واسط گرافیکی گردید (و یا به عبارت دیگر، نصب مجدد واسط گرافیکی را دشوارتر نمایید)، می توانید در هنگام اجرای دستور فوق، از سوئیچ Remove– استفاده کنید. بدین ترتیب، تمامی باینری های مرتبط با واسط گرافیکی سیستم عامل از پوشه WinSxS حذف شده و به منظور نصب مجدد آن می بایست از DVD و یا ISO محتوی Windows Server 2012 R2 استفاده کنید.