x
تبلیغات

 

اگر چنانچه به دلایلی می خواهید واسط گرافیکی مرتبط با Windows Server 2012 R2 را در اختیار داشته باشید، این مقاله برای شما نگاشته شده است.

 

فرض کنید ابتدا به دلایلی اقدام به نصب Server Core نموده اید و همکنون خود را در شرایطی می یابید که استفاده از این نسخه از سیستم عامل را سخت تر از آنچه فکر می کرده اید، یافته اید و یا آنکه، می خواهید از قابلیتی استفاده کنید که این قابلیت در Server Core پشتیبانی نمی گردد. در تمامی این سناریوها، شما می توانید واسط گرافیکی سیستم عامل را باز گردانید. توجه داشته باشید که


نکته: جالب است که بدانید، متاسفانه این امکان در Windows Server 2016 از سوی مایکروسافت، به دلایل نامعلومی، حذف گردیده است! لذا در صورت وجود نسخه Server Core و در صورت نیاز به نسخه گرافیکی، می بایست سیستم عامل از ابتدا نصب گردد.


به منظور نصب مجدد واسط گرافیکی، کافیست از دستور زیر استفاده کنید:

 

Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra, Server-Gui-Shell


1

 

و یا:

 

4


همانطور که در تصاویر فوق مشاهده می نمایید، به منظور اعمال تغییرات صورت گرفته، سرور مورد نظر می بایست ری استارت گردد. به منظور انجام این کار از طریق محیط PowerShell، می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

 

Restart-Computer

 

2

 

نکته: در Windows Server 2012 امکان انجام عملیات فوق (تبدیل Server Core به نسخه گرافیکی) در ابزار Sconfig.cmd وجود داشته است. متاسفانه مایکروسافت این قابلیت را در Windows Server 2012 R2 از دسترس خارج کرده است. به شکل زیر نگاه کنید:

 

3