x
تبلیغات

 

در آزمون های بین المللی ارائه شده از سوی شرکت مایکروسافت، از آزمودن دهنده انتظار می رود که بتواند در سریعترین زمان ممکن تشخیص دهد که کدامین کارت شبکه های موجود در یک سرور، با استفاده از قابلیت NIC Teaming پیکربندی شده اند.

 

به عبارت دیگر، بدون مراجعه به کنسول پیکربندی قابلیت NIC Teaming بتوان از روی مشخصات ارائه شده در پنجره Network Connections اقدام به کشف این موضوع نمود. لذا در این مقاله قصد داریم به این نکته بپردازیم. با ما همراه باشید...

 

به شکل زیر نگاه کنید:

 

1

 

از کدامین اطلاعات موجود در تصویر فوق می توان فهمید که کدامین کارت شبکه های موجود در یک Team عضویت دارند و کدام یک از آنها هیچگونه عضویتی در NIC Teaming ندارند؟

 

در پاسخ به سناریوی فوق، از آنجایی که سرور مورد نظر به دامین join شده است، هنگامی که یک کارت شبکه در یک Team عضویت پیدا می کند، اطلاعات مرتبط با آن در ستون Status تغییر می یابد. در این حالت، به جای درج نام دامین، عبارت Enabled برای آن در نظر گرفته می شود. لذا بر این اساس، می توان دریافت که در سناریوی فوق، NIC1 در یک Team عضویت داشته و لذا در صورت نیاز به ایجاد یک Team دیگر، تنها می توان از کارت های شبکه NIC2 و NIC3 استفاده نمود.