x
تبلیغات


با استفاده از قابلیت Debug Logging می توانید رفتار DNS Server را در هنگام دریافت و یا ارسال Packetهای مرتبط با سرویس DNS را مورد بررسی قرار دهید.

 

توجه داشته باشید که این قابلیت به دلیل آنکه می تواند تاثیر منفی در عملکرد DNS Server بگذارد، به صورت پیش فرض در حالت غیر فعال بوده و به منظور استفاده از آن، می بایست آن را برای مدت محدودی فعال نمایید.

 

به منظور فعال نمودن این قابلیت، طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

1-DNS server debug logging

 

2 DNS server debug logging

 

به منظور ذخیره سازی اطلاعات بدست آمده، می توانید در فیلد File Path and Name، اقدام به مشخص نمودن مسیر ذخیره سازی و فایل مرتبط با آن، نمایید. توجه داشته باشید که فایل مشخص شده را می بایست با پسوند log. در نظر بگیرید. همچنین توجه داشته باید که در صورت عدم مشخص نمودن مسیر برای ذخیره سازی، اطلاعات بدست آمده به صورت پیش فرض در مسیر C:\Windows\System32\Dns\Dns.log ذخیره سازی می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص توضیحات مرتبط با هر کدام از گزینه های موجود، اینجا را کلیک کنید.

 

در شکل زیر می توانید نمونه ایی از اطلاعات بدست آمده و ذخیره شده در فایل مرتبط را مشاهده کنید:

 

3DNS server debug logging

 

بر اساس موارد فوق، می خواهیم به بررسی یک سناریوی عملی بپردازیم. این سناریو عبارتست از:

 

فرض کنید که شبکه سازمان شما از دو DNS Server، یکی به عنوان Primary DNS Server و دیگری به عنوان Secondary DNS Server برای زونی با نام Contoso.local، استفاده می نماید. بنا به دلایلی می خواهید عملکرد انتقال اطلاعات میان این دو سرور را مورد بررسی قرار داده و لاگی از Packetهای ارسال شده از سوی Primary DNS Server به سوی Secondary DNS Server را در اختیار داشته باشید. جهت مرتفع نمودن این سناریو، از کدامین قابلیت DNS Server می توان استفاده کرد؟

 

بر اساس موضوعات مطرح شده در ابتدای این مقاله، قطعا پاسخ خواهید داد که می توانیم از قابلیت DNS Debug Logging استفاده کنیم. بدین منظور می توانید بر روی Primary DNS Server اقدام به انتخاب موارد زیر نمایید:

 

4DNS server debug logging