x
تبلیغات


DHCP Reservation قابلیتی‌ست که به واسطه آن یک آدرس IP به یک رایانه موجود در شبکه، به صورت از قبل در نظر گرفته شده، اختصاص داده می شود. با انجام این کار، هر زمانی که ایستگاه کاری مورد نظر اقدام به درخواست آدرس IP از DHCP Server می نماید، آدرس یکسانی به وی تخصیص داده می شود. در این حالت، از آنجایی که آدرس IP مورد نظر برای یک ایستگاه کاری رزور شده است، DHCP Server هیچگاه اقدام به اختصاص آن به رایانه دیگر نمی نماید.

 

ممکن است این سوال برای شما پیش آید که به جای استفاده از این قابلیت، براحتی می توان آدرس IP مورد نظر را به همراه تنظیمات مرتبط با آن، به صورت دستی بر روی ایستگاه کاری مورد نظر پیکربندی نمود. حال با این پیش فرض، دیگر چه نیازی به استفاده از قابلیت DHCP Reservation می باشد؟

 

در پاسخ به این سوال، فرض کنید که تعداد ایستگاه های کاری که می خواهید آدرس آنها همواره ثابت باشند، بسیار زیاد است (در سازمان هایی که از نقطه نظر امنیتی در سطح بالایی قرار دارند، دریافت گزارش از فعالیت های صورت گرفته از سوی ایستگاه های کاری دارای اهمیت بوده و لذا در صورت تغییر آدرس IP آنها، همانطور که حدس می زنید، باعث مخدوش شدن این گزارشات می گردد)، اگر چه می توان آدرس IP را بر روی آنها به صورت دستی پیکربندی نمود، اما در صورت تغییر در تنظیمات مرتبط با Default Gateway و یا DNS Server، این تغییرات نیز می بایست به صورت دستی بر روی تک تک رایانه ها پیکربندی مجدد گردد. این در حالیست که با استفاده از قابلیت DHCP Reservation، در صورت تغییر در این گونه تنظیمات، بدون آنکه آدرس IP رایانه ها تغییر یابد، تنظیمات مورد نظر در درخواست بعدی ایستگاه های کاری از سوی DHCP Server، به صورت خودکار بروزرسانی می گردند.

 

توجه داشته باشید که به منظور استفاه از قابلیت DHCP Reservation، ابتدا می بایست آدرس MAC مرتبط با ایستگاه کاری مورد نظر را بدست آورید. روش های گوناگونی برای انجام این کار وجود دارد که در این مقاله به تفصیل به آنها پرداخته شده است.

 

به منظور اختصاص یک آدرس IP به یک ایستگاه کاری با استفاده از قابلیت DHCP Reservation، کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

1DHCP Reservation

 

2DHCP Reservation

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می نمایید:

 

3DHCP Reservation

 

به منظور حذف Reservation صورت گرفته، کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

4DHCP Reservation

 

5DHCP Reservation

 

نکته 1: اگر چنانچه ایستگاه کاری مورد نظر، قبل از انجام عملیات تعریف Reservation، از طریق DHCP Server اقدام به دریافت آدرس IP نموده باشد، براحتی می توان در صورت صلاحدید، از آدرس فعلی دریافت شده، به عنوان آدرس IP رزرو برای وی، استفاده نمود. بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

6DHCP Reservation

 

7DHCP Reservation

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در تصاویر زیر مشاهده می نمایید:

 

8DHCP Reservation

 

9DHCP Reservation

 

نکته 2: در آزمون های بین المللی ارائه شده از سوی شرکت مایکروسافت، از آزمون دهنده انتظار می رود تا توانایی انجام عملیات پیکربندی قابلیت DHCP Reservation را با استفاده از Windows PowerShell در اختیار داشته باشد. از این رو، در ادامه به ذکر مثالی در این خصوص و کاربرد کامندلت Add-DhcpServerv4Reservation خواهیم پرداخت:

 

10DHCP Reservation

 

11DHCP Reservation

 

همانطور که در مثال فوق مشاهده می کنید، در صورت عدم مشخص نمودن نام برای Reservation مورد نظر، آدرس IP اختصاص داده شده به عنوان نام در نظر گرفته می شود. به منظور مشخص نمودن نام مورد نظر جهت استفاده برای Reservation تعریف شده، طبق مثال زیر عمل کنید:

 

12DHCP Reservation

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می نمایید:

 

13DHCP Reservation