x
تبلیغات

 

به طور کلی، iSNS و یا Internet Storage Name Service را می توان به عنوان یک پایگاه داده متمرکز که اطلاعات پیکربندی مرتبط با زیر ساخت ذخیره سازی اطلاعات مرتبط با تکنولوژی iSCSI SAN را در خود نگهداری می نماید، شناخت. 

  

بر اساس این تعریف، بر اساس تکنولوژی iSCSI، سیستم هایی که نقش Initiator و یا Target را بازی می نمایند، خود را در این پایگاه داده به ثبت رسانیده و یا در صورت نیاز، اطلاعاتی را از آن فراخوانی می کنند. به عبارت ساده تر، در زیر ساخت ذخیره سازی اطلاعات، نقش سروری که سرویس iSNS بر روی آن نصب و راه اندازی شده است را می توان به سروری که سرویس DNS بر روی آن نصب شده است، تا حدودی یکسان در نظر گرفت.

 

در این مقاله می خواهیم به چگونگی پیکربندی این قابلیت در Windows Server 2016 پرداخته و با ذکر مثال، به شما در درک بهتر آن یاری رسانیم.

 

نکته: در آزمون های بین المللی ارائه شده از سوی شرکت مایکروسافت، از آزمون دهنده انتظار می رود با هدف راه اندازی این سرویس آشنا بوده و چگونگی انجام این کار را بداند.

 

به منظور درک بهتر این قابلیت و چگونگی پیکربندی آن، به سناریوی زیر دقت کنید:

 

0 1 How to install and configure an iSNS server

 

به منظور نصب سرویس iSNS، کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

1 How to install and configure an iSNS server

 

2 How to install and configure an iSNS server

 

3 How to install and configure an iSNS server

 

4 How to install and configure an iSNS server

 

5 How to install and configure an iSNS server

 

6 How to install and configure an iSNS server

 

7 How to install and configure an iSNS server

 

8 How to install and configure an iSNS server

 

به منظور دسترسی به محیط پیکربندی سرویس iSNS، طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

9 How to install and configure an iSNS server

 

10 How to install and configure an iSNS server


همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید، حتی با وجود iSCSI Target و iSCSI Initiator در محیط پیاده سازی iSNS در شرایط فعلی، هیچکدام از آنها در این مرحله در پنجره iSNS Server Properties به نمایش گذاشته نمی شوند.

 

حال می خواهیم بر روی سروری که برای نقش iSCSI Target در نظر گرفته ایم، فضایی را ایجاد و پیکربندی های لازم را اعمال نماییم. بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

11 How to install and configure an iSNS server

 

12 How to install and configure an iSNS server

 

13 How to install and configure an iSNS server

 

14 How to install and configure an iSNS server

 

15 How to install and configure an iSNS server

 

بعد از نصب این قابلیت، حال می خواهیم به پیکربندی آن و ایجاد فضا جهت استفاده از سوی iSCSI Initiator در نظر گرفته شده، بپردازیم. بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

16 How to install and configure an iSNS server

 

17 How to install and configure an iSNS server

 

18 How to install and configure an iSNS server

 

19 How to install and configure an iSNS server

 

20 How to install and configure an iSNS server

 

21 How to install and configure an iSNS server

 

نکته: توجه داشته باشید که در نامگذاری Target مورد نظر نمی توان از علامت _ استفاده کرد. تلاش برای انجام این کار منجر به نمایش رخداد زیر خواهد شد:

 

22 How to install and configure an iSNS server

 

بعد از مشخص نمودن نام Target مورد نظر، عملیات پیکربندی را طبق مراحل زیر ادامه دهید:

 

23 How to install and configure an iSNS server

 

24 How to install and configure an iSNS server

 

همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید، می بایست در این مرحله اطلات مرتبط با iSCSI Initiatorهای مورد نظر خود را وارد کنیم تا بدین ترتیب امکان شناسایی آنها از سوی iSCSI Target راه اندازی شده، باشد.

 

25 How to install and configure an iSNS server

 

26 How to install and configure an iSNS server

 

27 How to install and configure an iSNS server

 

28 How to install and configure an iSNS server

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در تصاویر زیر مشاهده می کنید:

 

29 How to install and configure an iSNS server

 

30 How to install and configure an iSNS server

 

30 1 How to install and configure an iSNS server

 

حال می بایست اقدام به پیکربندی iSCSI Target راه اندازی شده جهت ثبت اطلاعات خود در پایگاه داده iSNS نماییم. بدین منظور می بایست تنها از طریق PowerShell اقدام نماییم (امکان انجام این عملیات در Windows Server 2012 و بالاتر از طریق محیط گرافیکی حذف شده است). به شکل زیر نگاه کنید:

 

31 How to install and configure an iSNS server

 

همانطور که در مثال فوق مشاهده می کنید، به جای نام سروری که به عنوان iSNS در نظر گرفته ایم، از آدرس IP آن استفاه کرده ایم.

 

به منظور مشاهده پیکربندی های صورت گرفته، از دستور زیر استفاده کنید:

 

32 How to install and configure an iSNS server

 

نکته: با اجرای موفقیت آمیز عملیات معرفی iSNS Server، کلید زیر در رجیستری سرور iSCSI Target ایجاد می شود:

 

32 1 How to install and configure an iSNS server

 

با انجام موفقیت آمیز عملیات فوق، اطلاعات مرتبط با Target مورد نظر، به صورت خودکار در iSNS Server به ثبت می رسند. به شکل زیر نگاه کنید:

 

33 How to install and configure an iSNS server

 

نکته: همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید، علاوه بر Target مورد نظر، Target دیگری با نام pseudo-target نیز به صورت خودکار ایجاد شده است. توجه داشته باشید که این Target به صورت خودکار ایجاد شده و در مستندات مایکروسافت، هیچگونه اطلاعاتی از ماهیت و علت بوجود آمدن خودکار آن، حرفی به میان نیامده است.

 

با انتخاب Target مورد نظر و سپس کلیک بر روی دگمه Details، می توانید اطلاعات بیشتری در خصوص Target مورد نظر به دست آورید. به شکل زیر نگاه کنید:

 

34 How to install and configure an iSNS server

 

در این مرحله، می خواهیم اقدام به پیکربندی iSCSI Initiator نماییم. بدین منظور در کلاینتی با سیستم عامل Windows 10، اقدامات زیر را به انجام برسانید:

 

35 How to install and configure an iSNS server

 

36 How to install and configure an iSNS server

 

نکته: اگر چنانجه برای اولین بار است که ابزار iSCSI Initiator را به اجرا در آورده اید، با پنجره فوق مواجه خواهید شد. با کلیک بر روی دگمه Yes، باعث فعال شدن خودکار سرویس Microsoft iSCSI Initiator Serviceدر هنگام بالا آمدن کلاینت، خواهید شد. به شکل زیر نگاه کنید:

 

36 1 How to install and configure an iSNS server

 

در ادامه عملیات پیکربندی، می بایست آدرس IP مرتبط با iSNS Server را وارد کنید. به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

37 How to install and configure an iSNS server

 

38 How to install and configure an iSNS server

 

39 How to install and configure an iSNS server

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می کنید:

 

40 How to install and configure an iSNS server

 

با انجام موفقیت آمیز عملیات فوق، شاهد به ثبت رسیدن خودکار iSCSI Initiator مورد نظر در پایگاه داده iSNS هستیم. به شکل زیر نگاه کنید:

 

41 How to install and configure an iSNS server

 

حال اگر به قسمت Target در پنجره iSCSI Initiator Properties باز گردید، خواهید دید که Target پیکربندی شده به صورت خودکار جهت انتخاب و اتصال، در اختیار قرار گرفته است. به شکل زیر نگاه کنید:

 

42 How to install and configure an iSNS server