x
تبلیغات

 

ممکن است این سوال برای شما پیش آید که چگونه می توان دسترسی و استفاده از یک printer را محدود به یک آدرس IP خاص نمود؟

 

خوشبختانه انجام این سناریو امکان پذیر است و هدف این مقاله نیز بحث در خصوص چگونگی آن می باشد.

 

نکته: توجه داشته باشید که بر اساس آزمون های بین المللی ارائه شده از سوی مایکروسافت، از آزمون دهنده انتظار می رود که با روش محدودیت دسترسی به یک printer بر اساس آدرس IP، آشنایی داشته باشد.

 

به منظور محدودیت دسترسی به یک printer بر اساس IP Address، ابتدا می بایست IP Address اختصاص داده شده به ایستگاه کاری مورد نظر را به یک Computer Account، به اصطلاح bind نموده (به صورت دستی اقدام به اختصاص آدرس IP بر روی ایستگاه کاری مورد نظر نموده و یا اگر چنانچه از DHCP Server در شبکه خود استفاده می نمایید، از قابلیت هایی همچون Reservation و یا ایجاد Policy استفاده کنید.) و سپس از طریق زبانه Security مرتبط با printer مورد نظر، اقدام به انجام محدودیت مورد نظر نمایید. به شکل زیر نگاه کنید:

 

   خاص IP Address بر اساس یک Printer چگونگی اعمال محدودیت دسترسی به یک