x
تبلیغات


همانطور که می دانید، از آنجایی که پروتکل DHCP بر مبنای broadcast فعالیت می نماید، لذا به منظور دریافت درخواست های ارسال شده از سوی ایستگاه های کاری، می بایست DHCP Server در subnet مرتبط با کلاینت ها قرار گیرد. پیاده سازی این شرایط در شبکه های بزرگ امکان پذیر نیست (به عبارت دیگر، به علت وجود تعداد زیادی subnet در این گونه شبکه ها، نمی توان به ازاء هر subnet یک DHCP Server مجزا نصب و راه اندازی نمود) و بدین علت، تکنولوژی DHCP Relay Agent در دسترس قرار گرفته است. با استفاده از این تکنولوژی، شما می بایست به ازاء هر subnetی که مایلید ایستگاه های کاری موجود در آنها، از پروتکل DHCP به عنوان زیر ساخت دریافت آدرس IP استفاده نمایند، یک DHCP Relay Agent نصب و راه اندازی کنید.

 

توجه داشته باشید که اغلب تجهیزات Routing و Switching موجود در بازار، این قابلیت را پشتیبانی می نمایند و البته ممکن است شرایطی رخ دهد که تجهیز به کار گیری شده، از این قابلیت پشتیبانی ننماید. در این صورت، شما می توانید از رایانه ایی با سیستم عامل Windows Server 2016، به عنوان DHCP Relay Agent استفاده کنید. لذا در این مقاله قصد داریم به چگونگی پیکربندی سروری با سیستم عامل Windows Server 2016 به عنوان DHCP Relay Agent بپردازیم.

 

بدین منظور کافیست، ابتدا به پیکربندی اولیه قابلیت Routing and Remote Access در Windows Server 2016 بپردازید بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

بعد از انجام پیکربندی اولیه، طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

2

 

3

 

4

 

5

 

همانطور که در شکل فوق مشاهده می نمایید، در مرحله بالا می بایست کارت شبکه ایی که می خواهید قابلیت DHCP Relay Agent بر روی آن فعال گردد را مشخص کنید.

 

6

 

همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید، در این مرحله می بایست در خصوص پیکربندی دو گزینه موجود، تصمیم گیری کنید. این دو گزینه و توضیحات مرتبط با آنها عبارتند از:

 

Hop-Count Threshold: با استفاده از این گزینه می توانید مشخص کنید که packetهای تولید شده از سوی DHCP Relay Agent می بایست چندین Hop را به منظور دسترسی به DHCP Server طی نمایند. عدد پیش فرض برای این گزینه، 4 و سقف تعداد Hop های طی شده نمی توانند بیش از 16 باشد. با استفاده از این گزینه اطمینان حاصل می شود که packetهای تولید شده از سوی DHCP Relay Agent برای مدت زیادی بدون هدف در شبکه سرگردان گردند.

 

Boot Threshold: عدد وارد شده در این قسمت (زمان به ثانیه) مشخص می نماید که DHCP Relay Agent مشخص شده در مراحل قبل، چه مدت زمانی را قبل از ارسال اطلاعات به آدرس DHCP Server مشخص شده برای وی، منتظر بماند. استفاده از این گزینه زمانی کاربرد دارد که در subnet مرتبط با ایستگاه های کاری، یک DHCP Server وجود دارد و شما مایلید که درخواست های ارسال شده از سوی ایستگا های کاری ابتدا توسط این سرور مورد پردازش قرار گیرد و در صورت عدم پاسخ دهی آن، این درخواست ها از سوی DHCP Relay Agent به سرور دیگری (که در ادامه به چگونگی پیکربندی آن اشاره شده است)، ارسال شود.

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می نمایید:

 

7

 

حال به منظور مشخص کردن DHCP Serverی که می بایست درخواست های مرتبط با ایستگاه های کاری به سوی آن ارسال گردد، کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

8

 

9

 

10

 

نکته: می توانید عملیات فوق را بر اساس قسمت IPv6 نیز به انجام برسانید.