x
تبلیغات


فرض کنید که به منظور یادگیری شبکه در سناریوهای بزرگ، اقدام به راه اندازی چندین سرور و کلاینت در محیط مجازی نموده اید. در این گونه سناریوها، ممکن است شبکه مورد آزمایش را به قسمت های مختلف با رنج آدرس های متفاوت در نظر بگیرید. در این شرایط، به منظور برقراری ارتباط منطقی میان سیستم های مورد آزمایش، می بایست از یک Router استفاده کنید.

  

اگر چه می توان حتی یک ماشین مجازی با سیستم عامل Windows XP را به عنوان یک Router پیکربندی نمود (جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، اینجا را کلیک کنید)، اما بکارگیری از یک پروتکل مسیریابی (Routing Protocol) ساده می تواند بسیاری از پیکربندی های ضروری جهت پیاده سازی سناریوی مورد نظر را کاهش داد.

 

نکته: علاوه بر دلیل فوق، در آزمون های بین المللی ارائه شده از سوی شرکت مایکروسافت، از آزمون دهنده انتظار می رود چگونگی پیکربندی RIP را بر روی Windows Server 2016 بداند.

 

از آنجایی که مایکروسافت در Windows Server 2012 خود اقدام به حذف OSPF نموده است، می توان نتیجه گرفت که تنها پروتکل مسیریابی در این سیستم عامل و سیستم عامل های بعد از آن، پروتکل RIP v2 می باشد. لذا در این مقاله قصد داریم به چگونگی پیکربندی این پروتکل در Windows Server 2016 بپردازیم. لطفا به سناریوی زیر نگاه کنید:

 

1

 

در این مقاله می خواهیم سناریوی فوق را در محیط VMware Workstation پیاده سازی نماییم. بدین منظور در VMware Workstation، به منظور شبیه سازی دو شبکه مجزای نمایش داده شده در شکل فوق، می بایست دو Network Segment ایجاد کنیم. جهت انجام این کار، به یکی از ماشین های مجازی موجود در این سناریو متصل شده و مراحل زیر را به اجرا در آورید:

 

2

 

3

 

4

 

5

 

بعد از ساخت Network Segmentهای مورد نیاز، کافیست بر روی سیستم های مورد آزمایش، اقدام زیر را به انجام برسانید:

 

بر روی Router، کارت شبکه اول را عضو Segment 1 نموده و برای کارت شبکه دوم نیز Segment 2 را انتخاب کنید. به شکل زیر نگاه کنید:

 

6

 

7

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می نمایید:

 

8

 

برای Clinet01 که در Segment 1، قرار گرفته است، عملیات زیر را به انجام برسانید:

 

9

 

برای Client02 که در Segment 2 قرار گرفته است، عملیات زیر را به انجام برسانید:

 

10

 

در این مرحله، آدرس های زیر را بر روی سیستم های موجود در این سناریو پیکربندی نمایید:

 

Server1: NIC 1  192.168.10.1 /24 | NIC2  10.10.10.1 /24

Server2: NIC1 192.168.20.1 /24 | NIC2  10.10.10.2 /24

Client01: 192.168.10.10 /24

Client02: 192.168.20.0 /24

به تصویر زیر که از روی Client01 برداشته شده است، نگاه کنید:

 

11

 

به تصویر زیر که از روی Client02 برداشته شده است، نگاه کنید:

 

12


حال کافیست به تست پیکربندی هایی که تا کنون به انجام رسانیده ایم، بپردازیم. تصویر زیر از روی Client01 برداشته شده است:

 

13

 

تصویر زیر از روی Client02 برداشته شده است:

 

14

 

بر اساس خروجی های فوق می توان نتیجه گرفت که پیکربندی هایی که تا کنون به انجام رسیده است، صحیح بوده است. در این مرحله اگر چنانچه بخواهیم از روی Client01 اقدام به ping نمودن Client02 نمایید، با رخداد زیر مواجه خواهید شد:

 

15

 

رخداد فوق طبیعی بوده و علت آن نیز آنست که Router در نظر گرفته شده در حال حاضر پیکربندی نشده است.

 

حال می خواهیم عملیات نصب و پیکربندی پروتکل RIP را به انجام برسانیم. بدین منظور کافیست بر روی Server1، اقدامات زیر را به انجام برسانید:

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

24

 

23

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

از آنجایی که تنظیمات پیش فرض در مرحله قبل، مناسب برای اغلب سناریوها می باشد، به این تنظیمات اعتماد کرده و لذا بدون تغییر در هر گونه تنظیمی، بر روی دگمه OK کلیک می کنیم.

 

38

 

39

 

40

 

در شکل زیر می توانید نتیجه انجام عملیات فوق را مشاهده نمایید:

 

41

 

حال می بایست اقدام فوق را بر روی Server2 نیز به انجام برسانید.

 

در صورت پیکربندی صحیح هر دو سرور، رخداد زیر بوقوع خواهد پیوست:

 

42

 

43

 

همانطور که در شکل فوق مشاهده می نمایید، Server1، توانسته است با استفاده از پروتکل RIP با Server2 ارتباط برقرار نماید.

 

به منظور مشاهده Routing Table موجود در Serve1، طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

44

 

45

 

به منظور تست آخر، از روی Client02، اقدام به ping نمودن Client01 می نماییم. نتیجه انجام این عملیات در شکل زیر آورده شده است:

 

46

 

بر اساس تست صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که عملیات پیکربندی پروتکل RIP با موفقیت انجام گرفته است.