x
تبلیغات

 

Print Management ابزاریست که مایکروسافت برای اولین بار آن را در Windows Server 2003 R2 جهت تسهیل در فرآیند مدیریت Printerهای موجود در شبکه های کوچک و متوسط، در اختیار کاربران قرار داده است. در این میان، عملیات پشتیبان گیری از تنظیمات صورت گرفته بر روی این ابزار، در کمتر مستندی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از این روش در این مستند می خواهیم به چگونگی انجام این عملیات بپردازیم.

 

به منظور گرفتن پشتیبان از تنظیمات موجود در کنسول Print Management، ابتدا Print Server مورد نظر خود (در صورت پیاده سازی سناریوی Print Server Migration، می بایست عملیات زیر بر روی Print Server مبدا صورت پذیرد) را انتخاب کرده و سپس طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

1 0

 

1

 

نکته: علاوه بر روش فوق، می توان از روش زیر نیز بدین منظور استفاده کرد:

 

1 1

 

1 2

 

1 3

 

همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید، می توانید Print Serverی را که می خواهید از اطلاعات موجود در آن پشتیبان تهیه کنید و یا تنظیمات آن را به سروی دیگری منتقل نمایید، مشخص نمایید. مابقی مراحل همانند آنچه که در ادامه آورده شده است، می باشد.

 

2

 

3

 

نکته: عبارت PrinterExport نام پسوندیست که به صورت خودکار بعد از نام انتخابی شما قرار می گیرد.

 

4

 

با کلیک بر روی دگمه Open Event Viewer، رخداد زیر بوقوع خواهد پیوست. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، می توانید صحت عملیات Export نمودن اطلاعات را از طریق رخدادهای به ثبت رسیده در Event Viewer دنبال کنید.

 

5

 

به منظور ریکاور نمودن اطلاعات بر روی سرور مورد نظر و یا بر روی یک سرور دیگر (سناریوی Print Server Migration)، کافیست ابتدا در سرور مقصد اقدام به نصب ماژول Print and Document Services نمایید. به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

حال می بایست عملیات Import نمودن تنظیمات پشتیبان گیری شده را بر روی سرور مورد نظر، به انجام برسانید. بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

16

 

نکته: علاوه بر روش فوق، می توان از روش زیر نیز بدین منظور استفاده کرد:

 

16 1

 

17

 

18

 

19

 

20

 

همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید، حتی می توانید عملیات بازیابی اطلاعات و یا مهاجرت را بر روی یک سرور دیگر، به صورت از راه دور، به انجام برسانید.

 

21

 

در مرحله فوق، تنظیمات موجود را بر اساس نیاز خود انتخاب کرده و سپس بر روی دگمه Next کلیک کنید.

 

22

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می کنید:

 

23

 

همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید، تمامی پرینترهای موجود در سرور مبدا، به سرور مقصد به همراه تمامی تنظیمات صورت گرفته بر روی آنها، منتقل گردید.

 

نکته: اگر چنانچه تنها می خواهید به نام گرفتن پشتیبان از نام سرورهای اضافه شده به کنسول Print management اکتفا کنید، می توانید از روش زیر استفاده کنید:

 

24

 

25

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می کنید:

 

26