x
تبلیغات

 

ممکن است بر اساس عادتی که در خصوص بروزرسانی Windows 8.1 و یا Windows Server 2012 R2 دارید، به منظور بروزرسانی دستی Windows Server 2016، به Control Panel مراجعه کرده و به دنبال گزینه Windows Update بگردید. شکل زیر از روی سیستمی با سیستم عامل Windows Server 2012 R2 برداشته شده است:

 

1

 

این در حالیست که در Windows Server 2016، گزینه Windows Update وجود ندارد. به شکل زیر نگاه کنید:

 

2

 

سوالی که مطرح است آنست که با وجود رخداد فوق، چگونه می توان عملیات بروزرسانی را به صورت دستی به انجام رسانید؟ در پاسخ به سوال فوق کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

3

 

4

 

5