x
تبلیغات

 

مایکروسافت منبعی را در اختیار قرار داده است که از طریق آن می توان به حل رخدادهای خطای بوجود آمده در سرویس DNS پرداخت. جهت دسترسی به این منبع، اینجا را کلیک کنید.