x
تبلیغات

Windows Server

 

اگر چنانچه می خواهید سرویس IPAM را به صورت از راه دور و از طریق یک کلاینت مدیریت نمایید، مطالب ارائه شده در این مقاله می تواند برای شما مفید واقع شود.

 

همانطور که می دانید، استفاده از Server Core دارای مزایای جالبیست که از جمله آنها می توان به کاهش میزان فضای اشغال شده (فضای ذخیره سازی اطلاعات) از سوی سسیتم عامل، کاهش احتمال حمله (به واسطه کاهش قابلیت های موجود در این نسخه از سیستم عامل) و نیاز کمتر به انجام فعالیت های نگهداری (به عنوان مثال، با کاهش قابلیت های موجود، نیاز به نصب وصله های امنیتی و غیر امنیتی نیز، به طرز چشمگیری کاهش می یابد)، اشاره کرد.

 

همانطور که می دانید، استفاده از Server Core دارای مزایای جالبی است که از جمله آنها می توان به کاهش میزان فضای اشغال شده (فضای ذخیره سازی اطلاعات) از سوی سسیتم عامل، کاهش احتمال حمله (به واسطه کاهش قابلیت های موجود در این نسخه از سیستم عامل) و نیاز کمتر به انجام فعالیت های نگهداری (به عنوان مثال، با کاهش قابلیت های موجود، نیاز به نصب وصله های امنیتی و غیر امنیتی نیز، به طرز چشمگیری کاهش می یابد)، اشاره کرد.

 

همانطور که می دانید، استفاده از Server Core دارای مزایای جالبیست که از جمله آنها می توان به کاهش میزان فضای اشغال شده (فضای ذخیره سازی اطلاعات) از سوی سسیتم عامل، کاهش احتمال حمله (به واسطه کاهش قابلیت های موجود در این نسخه از سیستم عامل) و نیاز کمتر به انجام فعالیت های نگهداری (به عنوان مثال، با کاهش قابلیت های موجود، نیاز به نصب وصله های امنیتی و غیر امنیتی نیز، به طرز چشمگیری کاهش می یابد)، اشاره کرد.

 

در قسمت قبل از این سری مقالات، به مزایای استفاده از تکنولوژی های مجازی سازی پرداخته و اقدام به معرفی قابلیت Windows Server 2016 Containers نمودیم. در قسمت دوم از این سری مقالات، می خواهیم مروری بر محصولات مجازی سازی ارائه شده از سوی مایکروسافت بپردازیم. با ما همراه باشید...