x
تبلیغات

Windows Server

Windows Server Top Image


با استفاده از Superscope، یک DHCP Server می تواند آدرس IP و دیگر تنظیمات مرتبط با آن را بر اساس چندین scope، به کلاینت هایی که در یک شبکه فیزیکی قرار گرفته اند، اعطا نماید.

Windows Server Top Image


به دلیل خلق روش های جدید و پیچیده از سوی نفوذگران، شاهد ارائه قابلیت های گوناگون امنیتی در بروزرسانی های ارائه شده از سوی شرکت مایکروسافت هستیم.

برای تغییر نام سیستم و پیوستن به دامین از طریق ابزار PowerShell Windows به صورت زیر اقدام نمایید:

 

همانطور که می دانید، پروتکل NTLM توسط مایکروسافت ارائه شده است و تا کنون نسخه های گوناگونی برای آن تولید شده است. آخرین نسخه ارائه شده از سوی مایکروسافت نسخه 2 بوده و توان امنیتی این پروتکل به طرز قابل توجهی نصبت به نسخه های قبلی افزایش یافته است.

فرض کنید که دستوری را در PowerShell به اجرا در آورده اید که نتیجه آن نمایش حجم زیادی از اطلاعات بر روی صفحه نمایش می باشد. در این حالت می توانید نحوه نمایش این اطلاعات را مدیریت نمایید. به منظور متوقف نمودن موقتی اجرای دستور می توانید از ترکیب کلیدهای Ctrl و S استفاده نمایید. بدین ترتیب اجرای دستور به صورت موقتی متوقف خواهد شد. حال به منظور اجرای دوباره دستور می توانید از همین ترکیب کلیدها استفاده کنید.