x
تبلیغات

Windows Server

همانطور که می دانید، به منظور وارد شدن به محیط PowerShell می توانید از دستور PowerShell استفاده کنید. در این حالت متن زیر را در هر بار اجرا نمودن دستور PowerShell مشاهده خواهید نمود:

فرض کنید که در محیط کامندی Windows هستید. در این حالت به منظور وارد شدن به محیط PowerShell می توانید دستور PowerShell را به اجرا در آورید. به مثال زیر نگاه کنید:

فرض کنید که ابزار Windows Server Backup را به گونه ایی پیکربندی نموده اید که از محتویات یک فولدر پشتیبان تهیه نماید. فرض کنید که این عملیات با موفقیت به انجام رسیده است. جالب است که بدانید ابزار Windows Server Backup قابلیتی را در اختیار شما قرار می دهد که بتوانید لیستی از فایل ها و یا فولدرهای پشتیبان گرفته شده را مشاهده نمایید. لطفا به تصاویر زیر نگاه کنید:

جالب است که بدانید، با از نصب خارج کردن ابزار Windows Server Backup، رخدادهای مرتبط با این ابزار از Event Viewer حذف نخواهند شد (جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشاهده رخدادهای مرتبط با ابزار Windows Server Backup و حذف دستی آنها، اینجا را کلیک کنید). با توجه به این موضوع، اگر چنانچه شما مجددا این ابزار را بر روی سروری نصب کنید، در صفحه اصلی این ابزار، در قسمت Message (کادر وسط پنجره) شاهد نمایش رخدادهای مرتبط با Windows Server Backup قبلی خواهید بود.

 

فرض کنید که گرفتن پشتیبان از System State مربوط به یک سرور را به گونه ایی پیکربندی نموده اید که این عملیات به صورت روزانه و در ساعت 11 صبح به انجام می رسد. همچنین فرض کنید که می خواهید تغییراتی را در سرور مورد نظر اعمال نمایید و این تغییرات قبل از ساعت 11 صبح می بایست به انجام رسند. لذا می خواهید از تنظیمات فعلی سرور مورد نظر پشتیبان تهیه نموده و همچنین نمی توانید منتظر گرفتن پشتیبان به صورت خودکار در ساعت 11 صبح بمانید. از طرفی مایلید که گرفتن پشتیبان دقیقا منطبق با تنظیماتی باشد که در هنگام پیکربندی پشتیبان زمانبندی شده موجود آنها را لحاظ نموده اید. در این سناریو می توانید با استفاده از دو روش زیر عمل کنید: