x
تبلیغات

Windows Server

 

Print Management ابزاریست که مایکروسافت برای اولین بار آن را در Windows Server 2003 R2 جهت تسهیل در فرآیند مدیریت Printerهای موجود در شبکه های کوچک و متوسط، در اختیار کاربران قرار داده است. در این میان، عملیات پشتیبان گیری از تنظیمات صورت گرفته بر روی این ابزار، در کمتر مستندی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از این روش در این مستند می خواهیم به چگونگی انجام این عملیات بپردازیم.

 

فرض کنید در زیر ساخت شبکه خود از سرویس IPAM ارائه شده در Windows Server 2016 استفاده می کنید و بر اساس پیکربندی های صورت گرفته، مدیریت Scopeهای موجود در DHCP Serverهای شبکه خود را به IPAM سپرده اید. بر اساس این سناریو، آیا می توان از IPAM جهت بدست آوردن Scopeهایی که آدرس آنها با یکدیگر Overlap دارند، استفاده نمود؟


فرض کنید که به منظور یادگیری شبکه در سناریوهای بزرگ، اقدام به راه اندازی چندین سرور و کلاینت در محیط مجازی نموده اید. در این گونه سناریوها، ممکن است شبکه مورد آزمایش را به قسمت های مختلف با رنج آدرس های متفاوت در نظر بگیرید. در این شرایط، به منظور برقراری ارتباط منطقی میان سیستم های مورد آزمایش، می بایست از یک Router استفاده کنید.


همانطور که می دانید، از آنجایی که پروتکل DHCP بر مبنای broadcast فعالیت می نماید، لذا به منظور دریافت درخواست های ارسال شده از سوی ایستگاه های کاری، می بایست DHCP Server در subnet مرتبط با کلاینت ها قرار گیرد. پیاده سازی این شرایط در شبکه های بزرگ امکان پذیر نیست (به عبارت دیگر، به علت وجود تعداد زیادی subnet در این گونه شبکه ها، نمی توان به ازاء هر subnet یک DHCP Server مجزا نصب و راه اندازی نمود) و بدین علت، تکنولوژی DHCP Relay Agent در دسترس قرار گرفته است. با استفاده از این تکنولوژی، شما می بایست به ازاء هر subnetی که مایلید ایستگاه های کاری موجود در آنها، از پروتکل DHCP به عنوان زیر ساخت دریافت آدرس IP استفاده نمایند، یک DHCP Relay Agent نصب و راه اندازی کنید.

 

هنگامی که سرویس DNS Server شروع به فعالیت بر روی یک سرور نموده و می خواهد یک Zone را جهت سرویس دهی، بارگذاری نماید، از رکورد SOA جهت بدست آوردن تنظیمات اولیه مورد نیاز استفاده می نماید.