x
تبلیغات

Windows Server

چند روز پیش در یکی از پروژه ها، هنگامی که می خواستم تنظیمات مرتبط با قابلیت Shadow Copies for Shared Folder را به انجام برسانم، متوجه شدم که در سرور مورد نظر، در پنجره Properties مربوط به پارتیشن های موجود، زبانه Shadow Copies وجود ندارد. اگر چه هنوز نتوانسته ام دلیل این مشکل را بدست آورم، اما جهت دسترسی به زبانه مذکور می توان طبق تصویر زیر عمل کرد:

Windows Logo

اگر چنانچه ویزارد مرتبط با عملیات recovery در ابزار Windows Server Backup بیش از 10 دقیقه بدون فعالیت رها شود، پیغام خطای زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر می گردد:

در مقاله ایی در خصوص مشکلات شناخته شده ابزار Windows Server Backup در Windows Server 2008 که مایکروسافت آن را در اینجا قرار داده است، عبارت زیر آمده است:

یکی از قابلیت های معرفی شده در Windows Server 2008 R2 و Windows 7، ایجاد یک پارتیشن بر اساس یک فایل VHD می باشد. با توجه به وجود چنین قابلیتی، شما می توانید محل ذخیره سازی پشتیبان های گرفته شده از طریق ابزار Windows Server Backup را در کامپیوتری با سیستم عامل Windows Server 2008 R2، پارتیشنی انتخاب نمایید که این پارتیشن از یک فایل VHD ساخته شده است. بدین ترتیب شما می توانید بعد از اتمام عملیات پشتیبان گیری، فایل مورد نظر را به یک مکان دیگر (Off-Site) انتقال دهید. لطفا به سناریوی زیر توجه کنید:

فرض کنید که می خواهید از محتویات یک پارتیشن، با استفاده از ابزار Windows Server Backup پشتیبان تهیه کنید. همچنین فرض کنید که پارتیشن مورد نظر دارای فایل هایی با پسوند vhd می باشند. در این حالت اگر چنانچه فایل های vhd مورد نظر در حالت mount شده قرار گرفته باشند، به صورت خودکار از آنها پشتیبان تهیه نمی شود. به عبارت دیگر به صورت خودکار، ابزار Windows Server Backup فایل هایی با پسوند vhd را که در حالت mount شده قرار گرفته اند را در لیست استثنائات خود قرار می دهد.