x
تبلیغات

در ادامه عملیات قسمت های اول تا سوم و قبل از انجام پیکربندی Group Policy، اقدامات زیر را در کنسول WSUS به انجام برسانید:

 

01 Associated with workstation settings

 

02 Associated with workstation settings

 

03 Associated with workstation settings

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می نمایید:

 

04 Associated with workstation settings

 

به منظور معرفی سرور WSUS به کلاینت های موجود در شبکه داخلی، جهت اتصال و دریافت بروزرسانی ها، می بایست بر روی GPO اعمال شونده بر روی اکانت ایستگاه های کاری، اقدامات زیر را به انجام برسانید:

 

05 Associated with workstation settings

 

توجه داشته باشید که Windows Update در مسیر زیر واقع شده است:

Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components

 

06 Associated with workstation settings

 

07 Associated with workstation settings

 

08 Associated with workstation settings

 

09 Associated with workstation settings

 

10 Associated with workstation settings

 

در صورت اعمال پالیسی فوق بر روی اکانت های رایانه ای مرتبط با سرورهای موجود در شبکه داخلی، کافیست تغییرات زیر اعمال گردند:

 

11 Associated with workstation settings

 

12 Associated with workstation settings

 

 

لینک های مرتبط با این مقاله:

  1. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت اول)- نصب و پیکربندی WSUS بر روی یک سیستم در شبکه اینترنت
  2.  نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت دوم)-گرفتن Export از اطلاعات مرتبط با بروزرسانی های دریافت شده از سایت مایکروسافت از طریق اینترنت
  3. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت سوم)-Import نمودن بروزرسانی های Export گرفته شده در مرحله قبل