x
تبلیغات

 

همانطور که در مقاله ایی که در خصوص معرفی سرویس BITS بدان اشاره شد (جهت دسترسی به این مقاله اینجا را کلیک کنید)، مایکروسافت پیشنهاد می نماید که به منظور مدیریت سرویس BITS به جای استفاده از دستور bitsadmin از PoweShell استفاده نماییم.

 

همچنین اشاره شد که به منظور استفاده از PowerShell در این حالت، ابتدا می بایست cmdletsهای مرتبط با مدیریت سرویس BITS را در پوسته PoweShell بارگذاری نماییم. در این مقاله قصد دارم که به چگونگی لیست cmdletsهای مرتبط با مدیریت سرویس BITS از طریق PowerShell اشاره کنم.

 

اگر چنانچه می خواهید سرویس BITS را از طریق PowerShell مدیریت کنید و متاسفانه نام cmdlet مورد نظر خود را به یاد نمی آورید، می توانید با استفاده از دستور Get-Command -Module BitsTransfer | Select-Object name، لیست cmdletsهای مرتبط با مدیریت سرویس BITS را مشاهده کنید. به شکل زیر نگاه کنید:

 

1

 

نکته: به منظور مشاهده توضیحاتی جامع در خصوص cmdletsهای فوق کافیست از دستور Help About_BITS_Cmdlets در محیط PowerShell استفاده کنیم. به شکل زیر نگاه کنید:

 

2