x
تبلیغات

WSUS

 

چند روز پیش وقتی داشتم نسخه Service Pack 2 از سرویس WSUS 3.0 رو در یکی از سازمان ها راه اندازی می کردم، متوجه شدم که پالیسی های مرتبط با Windows Update در مسیر Computer Configuration / Administrative Templates / Windows Components ناقصه و حداقل سه پالیسی زیر در لیست پالیسی های موجود وجود نداره.