x
تبلیغات

Virtualization

 

 در تمامی منابع موجود در خصوص سرویس App-V، به این نکته اشاره شده است که بهتر است فولدر content را که مکانی جهت ذخیره سازی نرم افزارهایی که مایل به در اختیار قرار دادن آنها به کاربران مورد نظر خود می باشیم، را به مکان دیگری غیر از محل پیش فرض آن که در فولدر Program Files می باشد، انتقال دهیم.

 

فرض کنید که بر روی کامپیوتری ابزار App-V Sequencer را نصب نموده اید. در این حالت اگر چنانچه بخواهید بر روی همان سیستم، ابزار App-V Desktop Client را نصب کنید، با پیغام خطای زیر مواجه خواهید شد:

 

فرض کنید که در کنسول Application Virtualization Management Console، به اشتباه دو snap-in مشابه اضافه نموده اید. به شکل زیر نگاه کنید:

General Virtualization Top Image


استفاده از تکنولوژی های مجازی سازی جهت استفاده از سیستم عامل های مختلف، به صورت همزمان و بر روی یک کامپیوتر، در حال گسترش است.

 

vCenter Server Plug-Inها باعث افزایش عملکرد و قابلیت های ارائه شده در vCenter می گردند. در این میان، بعضی از Plug-Inها به صورت خودکار، با نصب vCenter Server ایجاد گردیده و مورد استفاده قرار می گیرند و بعضی دیگر، با نصب و پیکربندی ابزارهای دیگری که در ادامه لیستی از آنها ارائه شده است، به vCenter Server اضافه می گردند.