x
تبلیغات

 

هنگامی که از عبارت Checkpoint در زیر ساخت مجازی سازی، حرفی به میان می آید؛ منظور گوینده آن است که بتوان وضعیت فعلی ماشین مجازی مورد نظر را به صورت آفلاین در اختیار داشت. بدین ترتیب، هنگامی که بعد از انجام عملیات گرفتن Checkpoint، هر فعالیتی را بر روی ماشین مجازی به انجام برسانید، براحتی با اعمال Checkpoint گرفته شده می توان شرایط را به حالت اولیه باز گرداند.

 

توجه داشته باشید که عملیات گرفتن Checkpoint در حقیقت، ذخیره اطلاعات مرتبط با پیکربندی ماشین مجازی، دستورات محاسباتی موجود در پردازشگر، محتویات موجود در RAM و همچنین تمامی اطلاعات موجود در هارد دیسک را شامل می شود. با توجه به این تعریف، حال به سناریوی زیر توجه کنید:

 

چگونه می توان حجم اطلاعات تولید شده از طریق گرفتن Checkpoint را به حداقل ممکن کاهش داد؟

 

با توجه به مطالب فوق، از آنجایی که در هنگام گرفتن Checkpoint، از محتویات موجود در RAM، کپی برداری می گردد؛ لذا می توان نتیجه گرفت که به منظور کاهش هر چه تمام تر حجم اطلاعات مرتبط با گرفتن Checkpoint، می بایست ماشین مجازی مورد نظر را خاموش کرده و سپس عملیات را آغاز نماییم.

 

نکته: در آزمون های بین المللی ارائه شده از سوی مایکروسافت، از آزمون دهنده انتظار می رود که روش خاموش کردن ماشین ها مجازی را با استفاده از Windows PowerShell بداند. لذا در ادامه به چگونگی انجام این کار اشاره شده است:

 

1

 

با اجرای دستور فوق، ماشین مجازی مورد نظر از طریق سیستم عامل درون آن، به صورت نرمال خاموش می شود.

 

2

 

با اجرای دستور فوق، به ماشین مجازی مورد نظر، 5 دقیقه فرصت جهت خاموش شدن (به صورت نورمال) داده می شود. اگر چنانچه ماشین مجازی مورد نظر نتواند در این مدت زمان به صورت نورمال خاموش شود، اجبارا از طریق سیستم عامل میزبان خاموش شده و در صورت باز بودن مستنداتی که آنها را ذخیره ننموده باشید، محتویات موارد ذخیره نشده از دست خواهد رفت.

 

3

 

اجرای دستور فوق دقیقا مانند زمانی است که بخواهیم کابل برق یک رایانه فیزیکی را بکشیم!