x
تبلیغات


اگر چنانچه در زیر ساخت مجازی شبکه سازمان خود از Hyper-V و برای ماشین های مجازی موجود، هارد دیسک هایی از نوع Dynamic و یا differencing استفاده می کنید، می توانید میزان فضای اشغال شده از سوی اینگونه هارد دیسک ها را بر روی زیر ساخت فیزیکی ذخیره سازی اطلاعات کاهش دهید.

 

به سناریوی زیر توجه کنید:

 

فرض کنید که به یک ماشین مجازی، یک هارد دیسک از انواع ذکر شده فوق اضافه نموده اید. هارد دیسک مورد نظر را به گونه ایی پیکربندی نموده اید که بتواند تا سقف 900 گیگابایت افزایش حجم داشته باشد. در این حالت، شما به دلایلی به مجبور بوده اید که مقدار 800 گیگابایت اطلاعات را به درون ماشین مجازی مورد نظر انتقال دهید. همانطور که حدس می زنید، میزان فضای اشغال شده از سوی هارد دیسک متصل به ماشین مجازی مورد نظر، نزدیک به 900 گیگابایت خواهد شد. حال تصمیم می گیرید که مقدار 400 گیگابایت از اطلاعات انتقال داده شده را حذف کنید. هنگامی که این عملیات را با موفقیت به انجام برسانید، میزان فضای آزاد گزارش شده از درون سیستم عامل ماشین مجازی، چیزی در حدود 400 گیگابایت خواهد بود و این در حالیست که هارد دیسک مجازی مورد نظر، فضایی در حدود 900 گیگابایت از محل فیزیکی ذخیره سازی اطلاعات را به خود اختصاص داده است!

 

با توجه به سناریوی فوق، چگونه می توان کاری که میزان فضای اشغال شده از سوی هارد دیسک مجازی، به حداقل ممکن کاهش یابد و این در حالیست که نمی خواهیم افزایش سقف 900 گیگابایتی آن را دستخوش تغییر نماییم؟

 

در پاسخ به سناریوی فوق، خوشبختانه هم Hyper-V و هم سیستم عامل، این امکان را در اختیار قرار داده اند. به عبارت دیگر، می توان عملیات فشرده سازی (Compact) نمودن هارد دیسک مجازی را از درون کنسول Hyper-V به انجام رسانید و یا از PowerShell برای انجام این کار سود جست. در ادامه به هر دو راه حل موجود اشاره می شود.

 

نکته 1: انجام عملیات فشرده سازی بر روی هارد دیسک های مجازی از نوع Fixed، پشتیبانی نمی گردد.

 

نکته 2: نمی توان عملیات فشرده سازی را بر روی هارد دیسک متصل به یک ماشین مجازی روشن به انجام رسانید. به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

1

 

همانطور که در شکل فوق مشاهده می نمایید، اگر چنانچه مدل هارد دیسک مجازی مورد نظر از نوع IDE باشد، دگمه Edit غیر فعال می باشد و این در حالیست که هارد دیسک های مجازی از نوع SCSI، با اینکه دگمه Edit برای آنها فعال است، اما گزینه Compact، از لیست گزینه های موجود، زمانی که ماشین مجازی مورد نظر روشن باشد، حذف می گردد. به تصاویر زیر نگاه کنید:

 

2

 

3

 

4

 

نکته 3: انجام عملیات فشرده سازی باعث افزایش پردازش CPU خواهد شد. لذا در صورت وجود بار زیاد بر روی CPU دستگاه، این عملیات را به زمانی که بار پردازشی کاهش یافته است، موکول نمایید.

 

نکته 4: انجام عملیات فشرده سازی نیاز به وجود فضای ذخیره سازی آزاد بر روی محل ذخیره سازی فیزیکی می باشد. لذا در صورت کمبود فضای آزاد مناسب، ممکن است این عملیات با مشکل مواجه شود.


انجام عملیات فشرده سازی از طریق کنسول Hyper-V Manager

بدین منظور، بعد از حصول اطمینان از خاموش بودن ماشین مجازی مورد نظر، طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

5

 

6

 

7

 

8

 

نکته: بسته به حجم هارد دیسک مجازی مورد نظر، ممکن است این عملیات مدت زمان زیادی را به خود اختصاص دهد و از آنجایی که در طول انجام این عملیات، ماشین مجازی مورد نظر می بایست خاموش باشد، لذا این عملیات را زمانی به انجام برسانید که امکان در دسترس نبودن ماشین مجازی برای مدت طولانی، امکان پذیر باشد.


انجام عملیات فشرده سازی از طریق Windows PowerShell

به منظور انجام عملیات فشرده سازی از طریق PowerShell، می بایست از کامندلت Optimize-VHD استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

 

9

 

نکته مهم: در خصوص استفاده از PowerShell برای این عملیات آنست که گزینه هایی در دسترس شما قرار می گیرد که این گزینه ها در محیط گرافیکی در دسترس نیستند. به شکل زیر نگاه کنید:

 

10

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کاربرد این گزینه ها، اینجا را کلیک کنید.

 

نکته: توجه داشته باشید که در آزمون های بین المللی ارائه شده از سوی شرکت مایکروسافت، از آزمون دهنده انتظار می رود تا بتواند عملیات فشردن سازی هارد دیسک های مجازی را با استفاده از PowerShell به انجام برساند.