x
تبلیغات


• برای دیدن همه برنامه ها بر روی آیکون Launcher کلیک کنید.

 

01 the Home Screen


• بر روی برنامه ای که می خواهید میانبر آن را ایجاد کنید، لمس کنید و نگه دارید.

 

02 Create App Shortcuts


• پس از ظاهر شدن صفحه اصلی، میانبر برنامه را به محلی که می خواهید میانبر در آن صفحه ایجاد شود، کشیده و یا آن را به پوشه برنامه ها بکشید و یا به سمت چپ یا راست صفحه کشیده تا بین صفحه های اصلی جابجا شود، سپس آیکون آن را در محل مورد نظر رها کنید.

 

03 Create App Shortcuts